Svenska

Vilka vi är

Missionsbåten ELIDA seglar med visionen att i Östersjöhamnarna nå människor, som annars aldrig skulle sätta sin fot över tröskeln till en kyrka, med evangelium.

Vårt skepp är en f d fiskekutter byggd 1939, som under 4 år kärleksfullt byggts om för missionsändamål. Vi kan f n ta emot en liten besättning på ca 10 personer att segla med oss på olika resor längs Tysklands östersjökust.

Till missionsbåten ELIDA's team hör aktiva medlemmar i evangeliska kyrkor, frikyrkor och kristna grupper. På båten arbetar vi ideellt på vår fritid. I teamet är den välkommen som delar vår vision.

Namnet ELIDA är f ö ett gammalt nordiskt båtnamn som betyder „ädelt ljus" eller „gudomligt ljus". I Skandinavien finns flera andra missionsbåtar i ELIDA-flottan!

 

Vad vi vill

Eftersom vi lärt oss uppskatta Jesus Kristus som den säkra lotsen ombord och eftersom vi har goda erfarenheter av livet tillsammans med honom, vill vi berätta detta för andra människor. Vi gör det från båten, eftersom vi kommer från kusten och vill komma i kontakt med folk på kusten.

Det är vår största önskan att våra åhörare tänker igenom den verkliga meningen med livet och därigenom också lär känna Jesus Kristus bättre.

I arbetet är vi beroende av goda kontakter till de kristna församlingarna. Vi kan bara upprätta en första kontakt med människor och önskar oss därför medarbetare ur de olika församlingarna på orten.

Tillsammans med er är vi ett bra team att hålla bryggmöten, komma till tals med nyfikna, dela ut god litteratur från bokbordet och dela med oss av gemenskapen ombord!

Ni är hjärtligt välkomna!Vad vi erbjuder

Det finns många möjligheter hur ni som församling, ungdomsgrupp eller enskilda kan nyttja missionsbåten ELIDA!

Som första kontakt kan ni inbjuda oss till er församling för ett dia-föredrag som ger er en god inblick i vårt arbete!

För ung som gammal består möjligheten att för en tid ta hyra som besättningsmedlem på båten och vara med i de olika hamnarna!

Vi ställer er båten som "plattform" till ert förfogande om ni på en hamn- eller stadsfest, på ett originellt sätt, vill genomföra en evangelisationsinsats! (gäller tyska hamnar).

Båten kan också chartras för privata turer t ex födelsedagsfest eller fisketur!

Ni kan också använda båten för läger eller veckoslut med församlingen eller ungdomsgruppen!

segeln3.jpg